K{}DAMAN

Etiketler


Son Yazılar


Bir aralık içinde rastgele sayı oluşturmak

Melih KocatürkMelih Kocatürk

Problem: Bir aralık içinde rastgele bir sayı oluşturmak istiyorsunuz.

Çözüm: mt_rand() kullanın:

$lower = 65;
$upper = 97;
// random number between $upper and $lower, inclusive
$random_number = mt_rand($lower, $upper);

Sayfada rastgele bir görüntü oluşturmak, oyunun başlangıç konumunu rastgele ayarlamak, veritabanından rastgele bir kayıt seçmek veya benzersiz bir oturum tanımlayıcısı oluşturmak istediğinizde rastgele sayılar oluşturmak yararlıdır. Rastgele bir sayı oluşturmak için, mt_rand() fonksiyonuna 2 parametre iletin: minimum ve maksimum geri dönüş değeri. Herhangi bir parametre olmadan mt_rand() fonksiyonunu çağırmak, 0 ile mt_getrandmax() fonksiyonunun döndürdüğü maksimum rastgele sayı arasında bir sayı döndürür.

Gerçekten rastgele sayılar üretmek, bilgisayarlar için zordur. Bilgisayarlar talimatları metodik olarak mükemmel takip ederler; ancak doğal işlerde pek iyi değiller. Bir bilgisayarın rastgele sayılar döndürmesini istiyorsanız, ona belirli tekrarlanabilir komutlar kümesi vermeniz gerekir; tekrarlanabilir olmaları, istenen rastgeleliği sabote ediyor.

PHP 2 farklı rastgele sayı üretecine, rand() adında klasik bir fonksiyona ve mt_rand() adında daha iyi bir fonksiyona sahiptir. MT, Fransız keşiş ve matematikçi Marin Mersenne ve onunla ilişkilendirilen asal sayıların ismini taşıyan Mersenne Twister‘i temsil ediyor. Algoritma bu asal sayılara dayanır. mt_rand(), rand() ‘dan daha az öngörülebilir ve daha hızlı olduğundan, mt_rand() kullanmayı tercih ediyoruz.

İşini seven bir yazılımcı ve bilişim okur-yazarı olarak, kendimi nasıl geliştirebilirim sorusuna cevap arıyor...

Comments 0
There are currently no comments.