K{}DAMAN

Etiketler


Son Yazılar


Parasal değerlerin biçimlendirilmesi

Melih KocatürkMelih Kocatürk

Problem: Bir sayınız var ve binlik ve ondalık ayraçlar ile yazdırmanız gerekiyor. Örneğin, bir alışveriş sepetindeki ürünlerin fiyatlarını görüntülemek istiyorsunuz.

Çözüm: NumberFormatter sınıfını NumberFormatter::CURRENCY formatıyla kullanın:

$number = 1234.56;

// US uses $ , and .
// $formatted1 is $1,234.56
$usa = new NumberFormatter("en-US", NumberFormatter::CURRENCY);
$formatted1 = $usa->format($number);

// France uses , and €
// $formatted2 is 1 234,56 €
$france = new NumberFormatter("fr-FR", NumberFormatter::CURRENCY);
$formatted2 = $france->format($number);

NumberFormatter::CURRENCY formatı, para birimi simgesi, ondalık ve binlik ayraç ekleyerek sayıyı biçimlendirir. Kullanılacak para biriminin yerel ayara özgü olduğunu varsayar – ABD yerel ayarları için ABD Doları, fr-FR yerel ayarları için Euro vb..

Yerel ayara özgü para birimi dışındaki formatlar için, formatCurrency() yöntemini kullanın. İkinci parametre, kullanılacak para birimini belirtmenize izin verir. Örneğin, ABD’de Euro cinsinden bir şeyin fiyatını biçimlendirmenin doğru yolu nedir?

$number = 1234.56;

// US uses € , and . for Euro
// $formatted is €1,234.56
$usa = new NumberFormatter("en-US", NumberFormatter::CURRENCY);
$formatted = $usa->formatCurrency($number, 'EUR');

SO-4217, Dünya’nın çeşitli para birimleri için kullanılacak üç harfli kodları belirtir.

İşini seven bir yazılımcı ve bilişim okur-yazarı olarak, kendimi nasıl geliştirebilirim sorusuna cevap arıyor...

Comments 0
There are currently no comments.