K{}DAMAN

Etiketler


Son Yazılar


K{}DAMAN

Yazılım projenizi geliştirirken daha önce çözülmüş kodlama sorunlarına neden zaman harcıyorsunuz?


Dizgeler10

Virgülle ayrılmış verileri işlemek

Problem: CSV (Virgülle ayrılmış değerler) formatında verileriniz (örneğin, Excel’den veya veritabanından dışa aktarılan bir dosya) var ve kayıtları PHP’de işlemek istiyorsunuz. Çözüm: CSV verileri bir dosyadaysa (veya bir URL ile erişilebiliyorsa), dosyayı fopen() ile açın ve fgetcsv() ile veriyi okuyun.

Melih KocatürkMelih Kocatürk

Bir dizgedeki boşlukları kırpmak

Problem: Bir dizgenin başındaki veya sonundaki boşlukları kaldırmak istiyorsunuz. Örneğin, doğrulamadan önce kullanıcı bilgilerini temizlemek istiyorsunuz. Çözüm: ltrim(), rtrim() veya trim() işlevini kullanın. ltrim() dizgenin başındaki, rtrim() dizgenin sonundaki ve trim() dizgenin başındaki ve sonundaki boşlukları kaldırır:

Melih KocatürkMelih Kocatürk